Záhrada 1

 

Projekt vizualizácia záhrady bol dodaný na základe požiadavky od zákazníka, ktorý začal s rekonštrukciou danej záhrady. Výsledné vizualizácie ukazujú do akej mieri sa zmení vonkajší vzhľad. Boli použité kvalitné textúry a materiály, aby sa výsledná vizualizácia čo najviac priblížila k reálnemu vybratému drevu na všetky konštrukcie.

 

Projekt záhrada 1 bola vytvorená v programe Revit a následne vyrendrovaná v softvéri Enscape. 

 

Táto 3d vizualizácia obsahuje zopár šikovných parametrických modelov vytvorených v podprograme Revit Family (viac sa dočítate o nich tu), ktoré celkový proces rendrovania veľmi šikovne a značne urýchlili.